Á starfstíma sínum hefur Framtakssjóður Íslands fjárfest í 9 fyrirtækjum fyrir um 43 milljarða króna.

Framtakssjóður hefur þegar unnið með og selt öll þessi fyrirtæki í heilu lagi eða í bútum ef undan er Icelandic Trademark Holding, eiganda vörumerkjanna, Icelandic og Icelandic Seafood.

Sjóðurinn hefur frá stofnun greitt eigendum sínum til baka 74,5 milljarða króna og áætlað er að nafnvirði eftirstandandi eigna sé 16,4 milljarðar króna miðað við gangvirði 31. desember 2017.

Áætlað heildarverðmæti FSÍ frá stofnun er því 90,9 milljarður króna
og vænt innri ávöxtun sjóðsins er 22,6% á ári.


Fjárfestingar Framtakssjóðs:

Advania

Fjarskipti hf (Vodafone)

Húsasmiðjan

Icelandair Group

Icelandic Group

Invent Farma

N1

Plastprent

Promens

Óseld eign: Icelandic Trademark Holding, sem er 100% dótturfélag Icelandic Group og heyrir beint undir Framtakssjóðinn.