Hver á Framtakssjóð Íslands?

Eignaraðilar FSÍ þann 30. 06.2011 eru;

 • Landsbankinn (27,59%)
 • Lífeyrissjóður Verslunarmanna (19,91%)
 • Gildi lífeyrissjóður (10,39%)
 • Sameinaði lífeyrissjóðurinn (7,72%)
 • Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (7,36%)
 • Söfnunarsjóður lífeyrissréttinda (6,62%)
 • Stafir lífeyrissjóður (5,52%)
 • Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (2,76%)
 • Festa lífeyrissjóður ( 2,76%)
 • Almenni lífeyrissjóðurinn (1,84%)
 • Lífeyrissjóður Vestmannaeyja (1,47%)
 • Lífeyrissjóður bankamanna (1,24%)
 • Lífeyrissjóður Vestfirðinga (1,10%)
 • Lífeyrissjóður verkfræðinga (1,10%)
 • Eftirlaunasjóður FÍA (0,77%)
 • Íslenski lífeyrissjóðurinn (0,68%)
 • Lífeyrissjóður Rangæinga (0,58%)
 • VÍS hf. (0,55%)
 • Framtakssjóður Íslands GP ehf. (0,02%)

 

Fjárfestir Framtakssjóður í litlum fyrirtækjum?

Einkum er horft til stærri fyrirtækja sem lent hafa í fjárhagserfiðleikum vegna yfirstandandi þrenginga en eiga sér vænlegan rekstrargrundvöll auk annarra fyrirtækja sem þykja áhugaverðir fjárfestingakostir. Kröfur eru settar um lágmarksstærð fyrirtækja sem fjárfest er í. Sjóðurinn fjárfestir einkum í starfandi fyrirtækjum en ekki í sprota- eða nýsköpunarfyrirtækjum enda eru aðrir sérhæfðir sjóðir á þeim vettvangi (Nýsköpunarsjóður og Frumtak) . Markmiðið með starfsemi FSÍ er að ná góðri arðsemi á fjárframlög hluthafa. Ekki eru takmarkanir á eignarhlutdeild FSÍ í fyrirtækjum. Að jafnaði er þó horft til eignarhlutar á bilinu 20-55% sem gefur FSÍ nægileg og hæfileg áhrif á stjórnun viðkomandi hlutafélaga. Ráðgjafaráð er umsagnaraðili um fjárfestingastefnu FSÍ að fenginni tillögu stjórnar FSÍ.

Hvað er Framtakssjóður, fyrir hvað stendur hann?

Þann 8. desember 2009 var Framtakssjóður Íslands (FSÍ) slhf (samlagshlutafélag) formlega stofnaður af sextán lífeyrissjóðum innan vébanda Landssambands líffeyrissjóða. Síðar bættust Landsbankinn og VÍS í hóp eigenda. Tilgangur með stofnun framtakssjóðs var að taka þátt í og móta fjárhagslega og rekstrarlega endurreisn íslensks atvinnulífs. FSÍ er ætlað að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum í öllum atvinnugreinum sem eiga sér vænlegan rekstrargrundvöll. Markmiðið er að byggja upp öflug fyrirtæki sem geta verið leiðandi á sínu sviði og um leið skilað góðri ávöxtun til fjárfesta. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta erlendis og mun taka þátt í fjárfestingum sem stuðla að hagræðingu eða samruna fyrirtækja. Nánar um hlutverk og stefnu FSÍ.